REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Halloween"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "Halloween"

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji Halloween jest firma PHU SILWEAR KATARZYNA MASTALERZ-DOLECKA ul. Obrzańska 14, 60-114 Poznań NIP: 7792510423

2. Promocja prowadzona jest w dniach od 27.10.2022 do 31.10.2022 do godz. 23:59.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.silwear.pl

4. Udział w promocji jest dobrowolny. 

 

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z oferty na gratisowy produkt powyżej 300 zł. Produkt  zostanie dodany dla w koszyku o wartości zgodnie z założeniami:

 

Skarpetki za zakupy za min. 300 zł

Koszulka Summer w losowym kolorze za zakupy za min. 400 zł

 

2. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.

3. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy wiąże się z obligatoryjnym zwrotem gratisowego produktu (skarpetek lub koszulki Summer) Produkt gratisowy można pozostawić jedynie w przypadku, gdy zamówienie po odjęciu zwracanej rzeczy nadal będzie przekraczać 400 zł.

4 W przypadku braku zwrotu gratisowego produktu zwracana będzie kwota pomniejszona o wartość gratisowego produktu. Skarpetek 39 zł brutto lub koszulki 125 zł brutto

 

5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.silwear.pl

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PHU SILWEAR KATARZYNA MASTALERZ-DOLECKA ul. Obrzańska 14, 60-114 Poznań NIP: 7792510423

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.silwear.pl, które są dostępne na https://silwear.pl/strona/polityka_prywatnosci

 

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.silwear.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl