REGULAMIN KONKURSU TU MISIA

REGULAMIN KONKURSU TU MISIA

 
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Tu Misia jest firma PHU SILWEAR KATARZYNA MASTALERZ-DOLECKA ul. Obrzańska 14, 60-114 Poznań NIP: 7792510423
2. Akcja konkursowa prowadzona jest w dniach od 01.06.2023 do 07.06.2023 do godz. 20:00.
3. Konkurs odbywa się na instagramie @silwear.clotching oraz @typowa.m
4. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
 
Warunki i zasady udziału w konkursie
1. Przedmiotem konkursu objętym niniejszym regulaminem jest możliwość wygrania dnia z Michaliną Aleksandrowicz i Silwear Teamem oraz odzież Silwear na sesję zdjęciową o wartości 700 zł
Co wchodzi w dzień?
- Dzień trwa przez 3-4h
- Jazda na kucyku w szkółce Rio Grande opłacona przez Silwear Team
- Oprowadzenie po stajni pod opieką Michaliny
- Kręcenie odcinka na you tube na kanał Typowa M
- Mini sesja zdjęciowa z Michaliną
- Zapoznanie z Quevedo
2. Konkurs dotyczy tylko zamówień złożonych z kodem TUMISIA zakupionych w terminie 01-07.06.2023 do 20:00 i obowiązuje tylko zamówienia opłacone z góry 
3. Każdy uczestnik aby brać udział w konkursie musi spełnić następujące warunki: 
-Złożyć zamówienie między 17.05.2023-07.06.2023 z kodem  TUMISIA na stronie www.silwear.pl oraz opłacić z góry zamówienie
-w komentarzu pod postem konkursowym u @typowa.m napisać: „Dlaczego chciałabyś/ chciałbyś spędzić dzień z Michaliną?” oraz dodać numer zamówienia 
4. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
10. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.silwear.pl
 
WYGRANA:
08.06.2023 komisyjnie w składzie (Michalina Aleksandrowicz oraz Katarzyna Mastalerz-Dolecka) zostaną wybrana 2 osoba, której odpowiedź będzie najciekawsza 
Termin zostanie ustalony w dogodnym dla wszystkich stron dniu - nie później niż rok po ogłoszeniu wyników
Całe wydarzenie zostanie nagrane i udostępnione na kanale You Tube Michaliny Aleksandrowicz
 
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku w celu nagrania filmu na kanał na You Tubę oraz na Story na Instagramach @silwear.clotching oraz @typowa.m

MOŻLIWOŚĆ SPĘDZENIA DNIA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICA LUB OPIEKUNA. (Przez cały czas trwania). Wymagane będzie wcześniejsze przesłanie zgody rodzica/ opiekuna.
Rodzic/ opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko podczas wszystkich aktywności podczas dnia.
MOŻLIWOŚĆ PRZYJAZDU TYLKO JEDNEGO DZIECKA NA WYDARZENIE.
 
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania konkursu opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PHU SILWEAR KATARZYNA MASTALERZ-DOLECKA ul. Obrzańska 14, 60-114 Poznań NIP: 7792510423
2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.silwear.pl, które są dostępne na https://silwear.pl/strona/polityka_prywatnosci
 
Postanowienia końcowe
1. Udziału w konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.silwear.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.